Домен mixprint.com.ua зарегистрирован в интересах клиента.

Домен mixprint.com.ua зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name mixprint.com.ua has been registered on behalf of a client.